Chọn tập 1/43

Tập 1

40021 lượt xem

Tập 2

4986 lượt xem

Tập 3

3773 lượt xem

Tập 4

3711 lượt xem

Tập 5

3080 lượt xem

Tập 6

2516 lượt xem

Tập 7

1859 lượt xem

Tập 8

2551 lượt xem

Tập 9

2176 lượt xem

Tập 10

1908 lượt xem

Tập 11

1602 lượt xem

Tập 12

2072 lượt xem

Tập 13

1494 lượt xem

Tập 14

1865 lượt xem

Tập 15

1206 lượt xem

Tập 16

1259 lượt xem

Tập 17

1362 lượt xem

Tập 18

1784 lượt xem

Tập 19

1426 lượt xem

Tập 20

1490 lượt xem

Tập 21

1506 lượt xem

Tập 22

1192 lượt xem

Tập 23

1408 lượt xem

Tập 24

1599 lượt xem

Tập 25

1345 lượt xem

Tập 26

1543 lượt xem

Tập 27

1292 lượt xem

Tập 28

1327 lượt xem

Tập 29

1361 lượt xem

Tập 30

1494 lượt xem

Tập 31

1253 lượt xem

Tập 32

1467 lượt xem

Tập 33

1225 lượt xem

Tập 34

1237 lượt xem

Tập 35

1266 lượt xem

Tập 36

1049 lượt xem

Tập 37

1055 lượt xem

Tập 38

1366 lượt xem

Tập 39

1345 lượt xem

Tập 40

1603 lượt xem

Tập 41

1586 lượt xem

Tập 42

1993 lượt xem

Tập 43

3050 lượt xem

Thiếu Niên Dương Gia Tướng - The Young Warrior - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim lấy bối cảnh vào thời Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí t... Mở rộng