Chọn tập 1/43

Tập 1

90229 lượt xem

Tập 2

11246 lượt xem

Tập 3

8738 lượt xem

Tập 4

8129 lượt xem

Tập 5

7491 lượt xem

Tập 6

6226 lượt xem

Tập 7

5420 lượt xem

Tập 8

5773 lượt xem

Tập 9

5186 lượt xem

Tập 10

5168 lượt xem

Tập 11

4590 lượt xem

Tập 12

5092 lượt xem

Tập 13

4205 lượt xem

Tập 14

4534 lượt xem

Tập 15

3866 lượt xem

Tập 16

3844 lượt xem

Tập 17

4076 lượt xem

Tập 18

4630 lượt xem

Tập 19

4130 lượt xem

Tập 20

4312 lượt xem

Tập 21

4132 lượt xem

Tập 22

3805 lượt xem

Tập 23

3936 lượt xem

Tập 24

4057 lượt xem

Tập 25

4229 lượt xem

Tập 26

4303 lượt xem

Tập 27

4031 lượt xem

Tập 28

4179 lượt xem

Tập 29

3661 lượt xem

Tập 30

3912 lượt xem

Tập 31

3574 lượt xem

Tập 32

3831 lượt xem

Tập 33

3598 lượt xem

Tập 34

3490 lượt xem

Tập 35

3672 lượt xem

Tập 36

3347 lượt xem

Tập 37

3283 lượt xem

Tập 38

3716 lượt xem

Tập 39

4029 lượt xem

Tập 40

4704 lượt xem

Tập 41

4620 lượt xem

Tập 42

6500 lượt xem

Tập 43

10544 lượt xem

Thiếu Niên Dương Gia Tướng - The Young Warrior - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim lấy bối cảnh vào thời Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí t... Mở rộng