Thợ May Hoàng Gia - The Royal Tailor

Chia sẻ 6.9/10

Tóm tắt:

Phim là những âm mưu quyền lực, lòng đố kị giữa những thợ may hoàng gia. Dol Seok là thợ may giỏi bậ... Mở rộng

Thông tin: