Thợ Săn Thành Phố (Thành Thị Liệt Nhân) - City Hunter

Chia sẻ 6.5/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Trong phim, Jackie được giao nhiệm vụ tìm kiếm cô con gái của một thương gia Nhật, không may anh lưu... Mở rộng

Thông tin: