Thời Thơ Ấu - Boyhood

Chia sẻ 7.9/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Phim là một cái nhìn sắc sảo về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Từ điểm nhìn của những đứa con, ... Mở rộng