Chọn tập 1/33

Tập 1

158992 lượt xem

Tập 2

23181 lượt xem

Tập 3

17487 lượt xem

Tập 4

13903 lượt xem

Tập 5

12303 lượt xem

Tập 6

10721 lượt xem

Tập 7

9724 lượt xem

Tập 8

8550 lượt xem

Tập 9

7991 lượt xem

Tập 10

8851 lượt xem

Tập 11

7713 lượt xem

Tập 12

7159 lượt xem

Tập 13

6335 lượt xem

Tập 14

6774 lượt xem

Tập 15

6489 lượt xem

Tập 16

5858 lượt xem

Tập 17

5887 lượt xem

Tập 18

6385 lượt xem

Tập 19

5978 lượt xem

Tập 20

6438 lượt xem

Tập 21

5489 lượt xem

Tập 22

5110 lượt xem

Tập 23

5187 lượt xem

Tập 24

4877 lượt xem

Tập 25

5325 lượt xem

Tập 26

4830 lượt xem

Tập 27

4801 lượt xem

Tập 28

6233 lượt xem

Tập 29

4907 lượt xem

Tập 30

5829 lượt xem

Tập 31

6611 lượt xem

Tập 32

9518 lượt xem

Tập 33

22607 lượt xem

Thư Kiếm Tình Hiệp - Tập 1

Chia sẻ

Trailer

X

Tóm tắt:

Bộ phim võ thuật nói về thời Bắc Tống, một số triều thần không phục triều đình có âm mưu phản Tống k... Mở rộng