Chọn tập 6/33

Tập 1

43316 lượt xem

Tập 2

5143 lượt xem

Tập 3

3631 lượt xem

Tập 4

2758 lượt xem

Tập 5

2480 lượt xem

Tập 6

2285 lượt xem

Tập 7

1843 lượt xem

Tập 8

1753 lượt xem

Tập 9

1597 lượt xem

Tập 10

1564 lượt xem

Tập 11

1392 lượt xem

Tập 12

1335 lượt xem

Tập 13

1351 lượt xem

Tập 14

1612 lượt xem

Tập 15

1405 lượt xem

Tập 16

1215 lượt xem

Tập 17

1218 lượt xem

Tập 18

1241 lượt xem

Tập 19

1119 lượt xem

Tập 20

1244 lượt xem

Tập 21

1072 lượt xem

Tập 22

970 lượt xem

Tập 23

1074 lượt xem

Tập 24

964 lượt xem

Tập 25

986 lượt xem

Tập 26

858 lượt xem

Tập 27

889 lượt xem

Tập 28

1055 lượt xem

Tập 29

950 lượt xem

Tập 30

1178 lượt xem

Tập 31

1372 lượt xem

Tập 32

1598 lượt xem

Tập 33

3350 lượt xem

Thư Kiếm Tình Hiệp - Tập 6

Chia sẻ

Trailer

X

Tóm tắt:

Bộ phim võ thuật nói về thời Bắc Tống, một số triều thần không phục triều đình có âm mưu phản Tống k... Mở rộng