Chọn tập 1/30

Tập 1

54584 lượt xem

Tập 2

8434 lượt xem

Tập 3

6404 lượt xem

Tập 4

5798 lượt xem

Tập 5

5094 lượt xem

Tập 6

4448 lượt xem

Tập 7

4118 lượt xem

Tập 8

4036 lượt xem

Tập 9

3527 lượt xem

Tập 10

3767 lượt xem

Tập 11

3414 lượt xem

Tập 12

3367 lượt xem

Tập 13

3381 lượt xem

Tập 14

3300 lượt xem

Tập 15

3643 lượt xem

Tập 16

3442 lượt xem

Tập 17

3149 lượt xem

Tập 18

3062 lượt xem

Tập 19

3018 lượt xem

Tập 20

4640 lượt xem

Tập 21

2553 lượt xem

Tập 22

2630 lượt xem

Tập 23

2751 lượt xem

Tập 24

2391 lượt xem

Tập 25

2723 lượt xem

Tập 26

2806 lượt xem

Tập 27

4177 lượt xem

Tập 28

3077 lượt xem

Tập 29

3119 lượt xem

Tập 30

4999 lượt xem

Thư Sinh Bóng Đêm - The Scholar Who Walks The Night - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, bộ phim là bối cảnh về triều đại ... Mở rộng