Chọn tập 1/30

Tập 1

50486 lượt xem

Tập 2

7914 lượt xem

Tập 3

6042 lượt xem

Tập 4

5415 lượt xem

Tập 5

4764 lượt xem

Tập 6

4201 lượt xem

Tập 7

3907 lượt xem

Tập 8

3764 lượt xem

Tập 9

3319 lượt xem

Tập 10

3528 lượt xem

Tập 11

3205 lượt xem

Tập 12

3159 lượt xem

Tập 13

3192 lượt xem

Tập 14

3105 lượt xem

Tập 15

3434 lượt xem

Tập 16

3243 lượt xem

Tập 17

2982 lượt xem

Tập 18

2894 lượt xem

Tập 19

2828 lượt xem

Tập 20

4466 lượt xem

Tập 21

2398 lượt xem

Tập 22

2485 lượt xem

Tập 23

2588 lượt xem

Tập 24

2247 lượt xem

Tập 25

2554 lượt xem

Tập 26

2665 lượt xem

Tập 27

4010 lượt xem

Tập 28

2907 lượt xem

Tập 29

2953 lượt xem

Tập 30

4761 lượt xem

Thư Sinh Bóng Đêm - The Scholar Who Walks The Night - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, bộ phim là bối cảnh về triều đại ... Mở rộng