Chọn tập 1/30

Tập 1

46718 lượt xem

Tập 2

7365 lượt xem

Tập 3

5656 lượt xem

Tập 4

5063 lượt xem

Tập 5

4363 lượt xem

Tập 6

3883 lượt xem

Tập 7

3576 lượt xem

Tập 8

3514 lượt xem

Tập 9

3055 lượt xem

Tập 10

3287 lượt xem

Tập 11

2958 lượt xem

Tập 12

2899 lượt xem

Tập 13

2939 lượt xem

Tập 14

2858 lượt xem

Tập 15

3183 lượt xem

Tập 16

2999 lượt xem

Tập 17

2786 lượt xem

Tập 18

2679 lượt xem

Tập 19

2606 lượt xem

Tập 20

4264 lượt xem

Tập 21

2205 lượt xem

Tập 22

2271 lượt xem

Tập 23

2382 lượt xem

Tập 24

2074 lượt xem

Tập 25

2374 lượt xem

Tập 26

2493 lượt xem

Tập 27

3837 lượt xem

Tập 28

2721 lượt xem

Tập 29

2765 lượt xem

Tập 30

4475 lượt xem

Thư Sinh Bóng Đêm - The Scholar Who Walks The Night - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, bộ phim là bối cảnh về triều đại ... Mở rộng