Chọn tập 1/30

Tập 1

273957 lượt xem

Tập 2

42453 lượt xem

Tập 3

35368 lượt xem

Tập 4

32783 lượt xem

Tập 5

28946 lượt xem

Tập 6

26053 lượt xem

Tập 7

24233 lượt xem

Tập 8

23012 lượt xem

Tập 9

20956 lượt xem

Tập 10

22292 lượt xem

Tập 11

21219 lượt xem

Tập 12

19716 lượt xem

Tập 13

19842 lượt xem

Tập 14

18906 lượt xem

Tập 15

20745 lượt xem

Tập 16

19660 lượt xem

Tập 17

18924 lượt xem

Tập 18

18544 lượt xem

Tập 19

17262 lượt xem

Tập 20

19171 lượt xem

Tập 21

15234 lượt xem

Tập 22

15821 lượt xem

Tập 23

15256 lượt xem

Tập 24

14649 lượt xem

Tập 25

16113 lượt xem

Tập 26

16311 lượt xem

Tập 27

17766 lượt xem

Tập 28

17712 lượt xem

Tập 29

18177 lượt xem

Tập 30

30491 lượt xem

Thư Sinh Bóng Đêm - The Scholar Who Walks The Night - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, bộ phim là bối cảnh về triều đại ... Mở rộng