Chọn tập 1/30

Tập 1

57991 lượt xem

Tập 2

8702 lượt xem

Tập 3

6599 lượt xem

Tập 4

5985 lượt xem

Tập 5

5253 lượt xem

Tập 6

4586 lượt xem

Tập 7

4253 lượt xem

Tập 8

4212 lượt xem

Tập 9

3642 lượt xem

Tập 10

3906 lượt xem

Tập 11

3536 lượt xem

Tập 12

3474 lượt xem

Tập 13

3507 lượt xem

Tập 14

3431 lượt xem

Tập 15

3790 lượt xem

Tập 16

3562 lượt xem

Tập 17

3246 lượt xem

Tập 18

3164 lượt xem

Tập 19

3107 lượt xem

Tập 20

4732 lượt xem

Tập 21

2632 lượt xem

Tập 22

2709 lượt xem

Tập 23

2838 lượt xem

Tập 24

2470 lượt xem

Tập 25

2817 lượt xem

Tập 26

2901 lượt xem

Tập 27

4284 lượt xem

Tập 28

3184 lượt xem

Tập 29

3233 lượt xem

Tập 30

5150 lượt xem

Thư Sinh Bóng Đêm - The Scholar Who Walks The Night - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, bộ phim là bối cảnh về triều đại ... Mở rộng