Chọn tập 1/30

Tập 1

66158 lượt xem

Tập 2

9780 lượt xem

Tập 3

7459 lượt xem

Tập 4

6758 lượt xem

Tập 5

5997 lượt xem

Tập 6

5264 lượt xem

Tập 7

4868 lượt xem

Tập 8

4809 lượt xem

Tập 9

4175 lượt xem

Tập 10

4439 lượt xem

Tập 11

4061 lượt xem

Tập 12

3957 lượt xem

Tập 13

4009 lượt xem

Tập 14

3935 lượt xem

Tập 15

4305 lượt xem

Tập 16

4036 lượt xem

Tập 17

3711 lượt xem

Tập 18

3593 lượt xem

Tập 19

3489 lượt xem

Tập 20

5137 lượt xem

Tập 21

2997 lượt xem

Tập 22

3047 lượt xem

Tập 23

3187 lượt xem

Tập 24

2816 lượt xem

Tập 25

3164 lượt xem

Tập 26

3244 lượt xem

Tập 27

4633 lượt xem

Tập 28

3566 lượt xem

Tập 29

3638 lượt xem

Tập 30

5726 lượt xem

Thư Sinh Bóng Đêm - The Scholar Who Walks The Night - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, bộ phim là bối cảnh về triều đại ... Mở rộng