Chọn tập 1/30

Tập 1

44133 lượt xem

Tập 2

6999 lượt xem

Tập 3

5352 lượt xem

Tập 4

4786 lượt xem

Tập 5

4072 lượt xem

Tập 6

3646 lượt xem

Tập 7

3373 lượt xem

Tập 8

3273 lượt xem

Tập 9

2863 lượt xem

Tập 10

3069 lượt xem

Tập 11

2778 lượt xem

Tập 12

2718 lượt xem

Tập 13

2782 lượt xem

Tập 14

2708 lượt xem

Tập 15

2973 lượt xem

Tập 16

2826 lượt xem

Tập 17

2631 lượt xem

Tập 18

2518 lượt xem

Tập 19

2473 lượt xem

Tập 20

4126 lượt xem

Tập 21

2077 lượt xem

Tập 22

2132 lượt xem

Tập 23

2238 lượt xem

Tập 24

1942 lượt xem

Tập 25

2221 lượt xem

Tập 26

2349 lượt xem

Tập 27

3681 lượt xem

Tập 28

2554 lượt xem

Tập 29

2574 lượt xem

Tập 30

4212 lượt xem

Thư Sinh Bóng Đêm - The Scholar Who Walks The Night - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, bộ phim là bối cảnh về triều đại ... Mở rộng