Chọn tập 1/30

Tập 1

242603 lượt xem

Tập 2

37505 lượt xem

Tập 3

31027 lượt xem

Tập 4

28805 lượt xem

Tập 5

25578 lượt xem

Tập 6

23005 lượt xem

Tập 7

21406 lượt xem

Tập 8

20259 lượt xem

Tập 9

18550 lượt xem

Tập 10

19742 lượt xem

Tập 11

18807 lượt xem

Tập 12

17566 lượt xem

Tập 13

17324 lượt xem

Tập 14

16730 lượt xem

Tập 15

18134 lượt xem

Tập 16

17403 lượt xem

Tập 17

16885 lượt xem

Tập 18

16413 lượt xem

Tập 19

15213 lượt xem

Tập 20

17047 lượt xem

Tập 21

13428 lượt xem

Tập 22

13923 lượt xem

Tập 23

13426 lượt xem

Tập 24

12822 lượt xem

Tập 25

14109 lượt xem

Tập 26

14251 lượt xem

Tập 27

15680 lượt xem

Tập 28

15398 lượt xem

Tập 29

15724 lượt xem

Tập 30

26847 lượt xem

Thư Sinh Bóng Đêm - The Scholar Who Walks The Night - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, bộ phim là bối cảnh về triều đại ... Mở rộng