Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối - Along with the Gods 2: The Last 49 Days

Chia sẻ 7.1/10

Tóm tắt:

Chàng trai Su Hong đã được chọn là linh hồn thuần khiết thứ 49 cần giúp đỡ, cũng là linh hồn thuần k... Mở rộng