Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along With The Gods: The Two Worlds

Chia sẻ 7.3/10

Tóm tắt:

Phim kể về hành trình phiêu lưu sau cái chết của một người đàn ông bình thường tên Ja Hong. Sứ giả đ... Mở rộng