Thuần Hóa - The Mustang

Chia sẻ 6.9/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Thuần Hóa là câu chuyện về Roman Coleman, một tù nhân bị kết án bạo lực. Anh ta được tham gia trị li... Mở rộng

Thông tin: