Chọn tập 1/37

Tập 1

40475 lượt xem

Tập 2

5213 lượt xem

Tập 3

3297 lượt xem

Tập 4

3076 lượt xem

Tập 5

2905 lượt xem

Tập 6

2718 lượt xem

Tập 7

2694 lượt xem

Tập 8

2408 lượt xem

Tập 9

2390 lượt xem

Tập 10

2322 lượt xem

Tập 11

2299 lượt xem

Tập 12

2162 lượt xem

Tập 13

2170 lượt xem

Tập 14

2090 lượt xem

Tập 15

2185 lượt xem

Tập 16

2022 lượt xem

Tập 17

1967 lượt xem

Tập 18

2017 lượt xem

Tập 19

2015 lượt xem

Tập 20

2065 lượt xem

Tập 21

1912 lượt xem

Tập 22

2023 lượt xem

Tập 23

1962 lượt xem

Tập 24

1948 lượt xem

Tập 25

2094 lượt xem

Tập 26

2033 lượt xem

Tập 27

2029 lượt xem

Tập 28

1887 lượt xem

Tập 29

1769 lượt xem

Tập 30

1705 lượt xem

Tập 31

1634 lượt xem

Tập 32

1728 lượt xem

Tập 33

1697 lượt xem

Tập 34

1693 lượt xem

Tập 35

1815 lượt xem

Tập 36

1950 lượt xem

Tập 37

3695 lượt xem

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

18 năm trước, người trông coi Thần Thụ là tiên nữ Tịch Dao đã gửi gắm ước nguyện vào Thánh Quả tạo t... Mở rộng