Chọn tập 1/37

Tập 1

32533 lượt xem

Tập 2

4137 lượt xem

Tập 3

2561 lượt xem

Tập 4

2405 lượt xem

Tập 5

2286 lượt xem

Tập 6

2119 lượt xem

Tập 7

2124 lượt xem

Tập 8

1864 lượt xem

Tập 9

1838 lượt xem

Tập 10

1807 lượt xem

Tập 11

1766 lượt xem

Tập 12

1748 lượt xem

Tập 13

1698 lượt xem

Tập 14

1613 lượt xem

Tập 15

1688 lượt xem

Tập 16

1568 lượt xem

Tập 17

1560 lượt xem

Tập 18

1566 lượt xem

Tập 19

1593 lượt xem

Tập 20

1606 lượt xem

Tập 21

1513 lượt xem

Tập 22

1567 lượt xem

Tập 23

1543 lượt xem

Tập 24

1564 lượt xem

Tập 25

1608 lượt xem

Tập 26

1608 lượt xem

Tập 27

1541 lượt xem

Tập 28

1428 lượt xem

Tập 29

1361 lượt xem

Tập 30

1301 lượt xem

Tập 31

1238 lượt xem

Tập 32

1287 lượt xem

Tập 33

1322 lượt xem

Tập 34

1305 lượt xem

Tập 35

1431 lượt xem

Tập 36

1489 lượt xem

Tập 37

2892 lượt xem

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

18 năm trước, người trông coi Thần Thụ là tiên nữ Tịch Dao đã gửi gắm ước nguyện vào Thánh Quả tạo t... Mở rộng