Chọn tập 1/37

Tập 1

43559 lượt xem

Tập 2

5575 lượt xem

Tập 3

3514 lượt xem

Tập 4

3268 lượt xem

Tập 5

3129 lượt xem

Tập 6

2876 lượt xem

Tập 7

2868 lượt xem

Tập 8

2572 lượt xem

Tập 9

2552 lượt xem

Tập 10

2487 lượt xem

Tập 11

2446 lượt xem

Tập 12

2297 lượt xem

Tập 13

2342 lượt xem

Tập 14

2284 lượt xem

Tập 15

2311 lượt xem

Tập 16

2142 lượt xem

Tập 17

2091 lượt xem

Tập 18

2190 lượt xem

Tập 19

2193 lượt xem

Tập 20

2248 lượt xem

Tập 21

2062 lượt xem

Tập 22

2207 lượt xem

Tập 23

2120 lượt xem

Tập 24

2130 lượt xem

Tập 25

2260 lượt xem

Tập 26

2177 lượt xem

Tập 27

2206 lượt xem

Tập 28

2071 lượt xem

Tập 29

1924 lượt xem

Tập 30

1858 lượt xem

Tập 31

1758 lượt xem

Tập 32

1899 lượt xem

Tập 33

1832 lượt xem

Tập 34

1824 lượt xem

Tập 35

1960 lượt xem

Tập 36

2138 lượt xem

Tập 37

4006 lượt xem

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

18 năm trước, người trông coi Thần Thụ là tiên nữ Tịch Dao đã gửi gắm ước nguyện vào Thánh Quả tạo t... Mở rộng