Chọn tập 1/37

Tập 1

36058 lượt xem

Tập 2

4608 lượt xem

Tập 3

2847 lượt xem

Tập 4

2678 lượt xem

Tập 5

2533 lượt xem

Tập 6

2379 lượt xem

Tập 7

2379 lượt xem

Tập 8

2108 lượt xem

Tập 9

2103 lượt xem

Tập 10

2022 lượt xem

Tập 11

1997 lượt xem

Tập 12

1907 lượt xem

Tập 13

1865 lượt xem

Tập 14

1784 lượt xem

Tập 15

1860 lượt xem

Tập 16

1759 lượt xem

Tập 17

1734 lượt xem

Tập 18

1754 lượt xem

Tập 19

1783 lượt xem

Tập 20

1792 lượt xem

Tập 21

1678 lượt xem

Tập 22

1750 lượt xem

Tập 23

1726 lượt xem

Tập 24

1731 lượt xem

Tập 25

1839 lượt xem

Tập 26

1797 lượt xem

Tập 27

1742 lượt xem

Tập 28

1614 lượt xem

Tập 29

1540 lượt xem

Tập 30

1475 lượt xem

Tập 31

1430 lượt xem

Tập 32

1458 lượt xem

Tập 33

1488 lượt xem

Tập 34

1481 lượt xem

Tập 35

1586 lượt xem

Tập 36

1699 lượt xem

Tập 37

3275 lượt xem

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

18 năm trước, người trông coi Thần Thụ là tiên nữ Tịch Dao đã gửi gắm ước nguyện vào Thánh Quả tạo t... Mở rộng