Chọn tập 1/37

Tập 1

325943 lượt xem

Tập 2

56769 lượt xem

Tập 3

41879 lượt xem

Tập 4

40432 lượt xem

Tập 5

40242 lượt xem

Tập 6

36881 lượt xem

Tập 7

37312 lượt xem

Tập 8

34316 lượt xem

Tập 9

34183 lượt xem

Tập 10

35654 lượt xem

Tập 11

35733 lượt xem

Tập 12

33799 lượt xem

Tập 13

32874 lượt xem

Tập 14

32528 lượt xem

Tập 15

31344 lượt xem

Tập 16

30727 lượt xem

Tập 17

30640 lượt xem

Tập 18

31853 lượt xem

Tập 19

31091 lượt xem

Tập 20

32971 lượt xem

Tập 21

30562 lượt xem

Tập 22

30458 lượt xem

Tập 23

30169 lượt xem

Tập 24

30502 lượt xem

Tập 25

32750 lượt xem

Tập 26

33722 lượt xem

Tập 27

33837 lượt xem

Tập 28

31735 lượt xem

Tập 29

28582 lượt xem

Tập 30

28947 lượt xem

Tập 31

28628 lượt xem

Tập 32

30548 lượt xem

Tập 33

29742 lượt xem

Tập 34

28319 lượt xem

Tập 35

31562 lượt xem

Tập 36

40896 lượt xem

Tập 37

66742 lượt xem

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

18 năm trước, người trông coi Thần Thụ là tiên nữ Tịch Dao đã gửi gắm ước nguyện vào Thánh Quả tạo t... Mở rộng