Chọn tập 1/37

Tập 1

38882 lượt xem

Tập 2

5024 lượt xem

Tập 3

3178 lượt xem

Tập 4

2959 lượt xem

Tập 5

2795 lượt xem

Tập 6

2605 lượt xem

Tập 7

2603 lượt xem

Tập 8

2325 lượt xem

Tập 9

2290 lượt xem

Tập 10

2249 lượt xem

Tập 11

2229 lượt xem

Tập 12

2097 lượt xem

Tập 13

2083 lượt xem

Tập 14

1991 lượt xem

Tập 15

2104 lượt xem

Tập 16

1965 lượt xem

Tập 17

1903 lượt xem

Tập 18

1963 lượt xem

Tập 19

1965 lượt xem

Tập 20

1986 lượt xem

Tập 21

1853 lượt xem

Tập 22

1957 lượt xem

Tập 23

1896 lượt xem

Tập 24

1895 lượt xem

Tập 25

2018 lượt xem

Tập 26

1967 lượt xem

Tập 27

1938 lượt xem

Tập 28

1791 lượt xem

Tập 29

1692 lượt xem

Tập 30

1634 lượt xem

Tập 31

1572 lượt xem

Tập 32

1633 lượt xem

Tập 33

1642 lượt xem

Tập 34

1626 lượt xem

Tập 35

1732 lượt xem

Tập 36

1870 lượt xem

Tập 37

3574 lượt xem

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

18 năm trước, người trông coi Thần Thụ là tiên nữ Tịch Dao đã gửi gắm ước nguyện vào Thánh Quả tạo t... Mở rộng