Tiếng Gầm Chiến Thắng - The Battle: Roar to Victory

Chia sẻ 5.3/10

Tóm tắt:

The Battle: Roar to Victory là câu chuyện dựa trên lịch sử về trận chiến Bongodong vào năm 1920, cũn... Mở rộng

Thông tin: