Chọn tập 1/42

Tập 1

35719 lượt xem

Tập 2

4441 lượt xem

Tập 3

2931 lượt xem

Tập 4

2577 lượt xem

Tập 5

2292 lượt xem

Tập 6

1894 lượt xem

Tập 7

2223 lượt xem

Tập 8

2130 lượt xem

Tập 9

2104 lượt xem

Tập 10

2167 lượt xem

Tập 11

2006 lượt xem

Tập 12

1817 lượt xem

Tập 13

1429 lượt xem

Tập 14

1970 lượt xem

Tập 15

1742 lượt xem

Tập 16

2172 lượt xem

Tập 17

1771 lượt xem

Tập 18

2683 lượt xem

Tập 19

2040 lượt xem

Tập 20

1601 lượt xem

Tập 21

2116 lượt xem

Tập 22

1642 lượt xem

Tập 23

1891 lượt xem

Tập 24

1688 lượt xem

Tập 25

1596 lượt xem

Tập 26

1307 lượt xem

Tập 27

2025 lượt xem

Tập 28

1689 lượt xem

Tập 29

1774 lượt xem

Tập 30

1853 lượt xem

Tập 31

1502 lượt xem

Tập 32

1760 lượt xem

Tập 33

1611 lượt xem

Tập 34

1601 lượt xem

Tập 35

1414 lượt xem

Tập 36

1314 lượt xem

Tập 37

1301 lượt xem

Tập 38

1197 lượt xem

Tập 39

1422 lượt xem

Tập 40

1377 lượt xem

Tập 41

1915 lượt xem

Tập 42

4299 lượt xem

Tình Cũ - My Best Ex Boyfriend - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lý Đường và Phương Tứ từng có mối tình đẹp nhưng đã chia tay. Nhiều năm sau, Phương Tứ là 1 ngôi sao... Mở rộng