Chọn tập 1/42

Tập 1

37286 lượt xem

Tập 2

4585 lượt xem

Tập 3

3023 lượt xem

Tập 4

2658 lượt xem

Tập 5

2382 lượt xem

Tập 6

1949 lượt xem

Tập 7

2277 lượt xem

Tập 8

2202 lượt xem

Tập 9

2177 lượt xem

Tập 10

2239 lượt xem

Tập 11

2063 lượt xem

Tập 12

1875 lượt xem

Tập 13

1481 lượt xem

Tập 14

2025 lượt xem

Tập 15

1804 lượt xem

Tập 16

2223 lượt xem

Tập 17

1821 lượt xem

Tập 18

2752 lượt xem

Tập 19

2103 lượt xem

Tập 20

1650 lượt xem

Tập 21

2177 lượt xem

Tập 22

1699 lượt xem

Tập 23

1957 lượt xem

Tập 24

1745 lượt xem

Tập 25

1663 lượt xem

Tập 26

1352 lượt xem

Tập 27

2082 lượt xem

Tập 28

1747 lượt xem

Tập 29

1830 lượt xem

Tập 30

1917 lượt xem

Tập 31

1551 lượt xem

Tập 32

1807 lượt xem

Tập 33

1659 lượt xem

Tập 34

1650 lượt xem

Tập 35

1467 lượt xem

Tập 36

1362 lượt xem

Tập 37

1355 lượt xem

Tập 38

1245 lượt xem

Tập 39

1469 lượt xem

Tập 40

1437 lượt xem

Tập 41

1973 lượt xem

Tập 42

4401 lượt xem

Tình Cũ - My Best Ex Boyfriend - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lý Đường và Phương Tứ từng có mối tình đẹp nhưng đã chia tay. Nhiều năm sau, Phương Tứ là 1 ngôi sao... Mở rộng