Chọn tập 1/42

Tập 1

55200 lượt xem

Tập 2

6689 lượt xem

Tập 3

4523 lượt xem

Tập 4

3865 lượt xem

Tập 5

3504 lượt xem

Tập 6

3007 lượt xem

Tập 7

3251 lượt xem

Tập 8

3115 lượt xem

Tập 9

3064 lượt xem

Tập 10

3159 lượt xem

Tập 11

2962 lượt xem

Tập 12

2683 lượt xem

Tập 13

2228 lượt xem

Tập 14

2784 lượt xem

Tập 15

2551 lượt xem

Tập 16

2950 lượt xem

Tập 17

2560 lượt xem

Tập 18

3622 lượt xem

Tập 19

2902 lượt xem

Tập 20

2496 lượt xem

Tập 21

3014 lượt xem

Tập 22

2525 lượt xem

Tập 23

2734 lượt xem

Tập 24

2479 lượt xem

Tập 25

2442 lượt xem

Tập 26

2068 lượt xem

Tập 27

2805 lượt xem

Tập 28

2563 lượt xem

Tập 29

2510 lượt xem

Tập 30

2688 lượt xem

Tập 31

2218 lượt xem

Tập 32

2550 lượt xem

Tập 33

2526 lượt xem

Tập 34

2354 lượt xem

Tập 35

2133 lượt xem

Tập 36

1984 lượt xem

Tập 37

1969 lượt xem

Tập 38

1816 lượt xem

Tập 39

2133 lượt xem

Tập 40

2213 lượt xem

Tập 41

2846 lượt xem

Tập 42

6308 lượt xem

Tình Cũ - My Best Ex Boyfriend - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lý Đường và Phương Tứ từng có mối tình đẹp nhưng đã chia tay. Nhiều năm sau, Phương Tứ là 1 ngôi sao... Mở rộng