Chọn tập 1/42

Tập 1

38338 lượt xem

Tập 2

4635 lượt xem

Tập 3

3058 lượt xem

Tập 4

2688 lượt xem

Tập 5

2409 lượt xem

Tập 6

1981 lượt xem

Tập 7

2298 lượt xem

Tập 8

2222 lượt xem

Tập 9

2194 lượt xem

Tập 10

2259 lượt xem

Tập 11

2092 lượt xem

Tập 12

1900 lượt xem

Tập 13

1500 lượt xem

Tập 14

2043 lượt xem

Tập 15

1821 lượt xem

Tập 16

2238 lượt xem

Tập 17

1840 lượt xem

Tập 18

2773 lượt xem

Tập 19

2120 lượt xem

Tập 20

1671 lượt xem

Tập 21

2195 lượt xem

Tập 22

1722 lượt xem

Tập 23

1977 lượt xem

Tập 24

1763 lượt xem

Tập 25

1678 lượt xem

Tập 26

1366 lượt xem

Tập 27

2097 lượt xem

Tập 28

1766 lượt xem

Tập 29

1849 lượt xem

Tập 30

1944 lượt xem

Tập 31

1572 lượt xem

Tập 32

1828 lượt xem

Tập 33

1689 lượt xem

Tập 34

1670 lượt xem

Tập 35

1487 lượt xem

Tập 36

1384 lượt xem

Tập 37

1377 lượt xem

Tập 38

1260 lượt xem

Tập 39

1481 lượt xem

Tập 40

1455 lượt xem

Tập 41

1990 lượt xem

Tập 42

4441 lượt xem

Tình Cũ - My Best Ex Boyfriend - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lý Đường và Phương Tứ từng có mối tình đẹp nhưng đã chia tay. Nhiều năm sau, Phương Tứ là 1 ngôi sao... Mở rộng