Chọn tập 15/42

Tập 1

38871 lượt xem

Tập 2

4660 lượt xem

Tập 3

3076 lượt xem

Tập 4

2702 lượt xem

Tập 5

2422 lượt xem

Tập 6

1997 lượt xem

Tập 7

2320 lượt xem

Tập 8

2237 lượt xem

Tập 9

2206 lượt xem

Tập 10

2270 lượt xem

Tập 11

2107 lượt xem

Tập 12

1923 lượt xem

Tập 13

1529 lượt xem

Tập 14

2062 lượt xem

Tập 15

1832 lượt xem

Tập 16

2254 lượt xem

Tập 17

1856 lượt xem

Tập 18

2791 lượt xem

Tập 19

2130 lượt xem

Tập 20

1687 lượt xem

Tập 21

2203 lượt xem

Tập 22

1736 lượt xem

Tập 23

2001 lượt xem

Tập 24

1774 lượt xem

Tập 25

1691 lượt xem

Tập 26

1381 lượt xem

Tập 27

2114 lượt xem

Tập 28

1781 lượt xem

Tập 29

1863 lượt xem

Tập 30

1957 lượt xem

Tập 31

1583 lượt xem

Tập 32

1845 lượt xem

Tập 33

1709 lượt xem

Tập 34

1682 lượt xem

Tập 35

1501 lượt xem

Tập 36

1401 lượt xem

Tập 37

1387 lượt xem

Tập 38

1268 lượt xem

Tập 39

1488 lượt xem

Tập 40

1465 lượt xem

Tập 41

2004 lượt xem

Tập 42

4465 lượt xem

Tình Cũ - My Best Ex Boyfriend - Tập 15

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lý Đường và Phương Tứ từng có mối tình đẹp nhưng đã chia tay. Nhiều năm sau, Phương Tứ là 1 ngôi sao... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 2401

Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Ngôn Thừa Húc, Giang Sơ Ảnh, Mễ Lộ, Ngô Trác Hi