Chọn tập 23/42

Tập 1

54528 lượt xem

Tập 2

6618 lượt xem

Tập 3

4473 lượt xem

Tập 4

3820 lượt xem

Tập 5

3471 lượt xem

Tập 6

2977 lượt xem

Tập 7

3227 lượt xem

Tập 8

3094 lượt xem

Tập 9

3039 lượt xem

Tập 10

3108 lượt xem

Tập 11

2925 lượt xem

Tập 12

2655 lượt xem

Tập 13

2208 lượt xem

Tập 14

2761 lượt xem

Tập 15

2516 lượt xem

Tập 16

2920 lượt xem

Tập 17

2535 lượt xem

Tập 18

3569 lượt xem

Tập 19

2871 lượt xem

Tập 20

2460 lượt xem

Tập 21

2967 lượt xem

Tập 22

2499 lượt xem

Tập 23

2707 lượt xem

Tập 24

2450 lượt xem

Tập 25

2406 lượt xem

Tập 26

2043 lượt xem

Tập 27

2782 lượt xem

Tập 28

2537 lượt xem

Tập 29

2487 lượt xem

Tập 30

2665 lượt xem

Tập 31

2203 lượt xem

Tập 32

2533 lượt xem

Tập 33

2502 lượt xem

Tập 34

2321 lượt xem

Tập 35

2107 lượt xem

Tập 36

1969 lượt xem

Tập 37

1949 lượt xem

Tập 38

1795 lượt xem

Tập 39

2107 lượt xem

Tập 40

2179 lượt xem

Tập 41

2812 lượt xem

Tập 42

6233 lượt xem

Tình Cũ - My Best Ex Boyfriend - Tập 23

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lý Đường và Phương Tứ từng có mối tình đẹp nhưng đã chia tay. Nhiều năm sau, Phương Tứ là 1 ngôi sao... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 2707

Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Ngôn Thừa Húc, Giang Sơ Ảnh, Mễ Lộ, Ngô Trác Hi