Chọn tập 24/42

Tập 1

54471 lượt xem

Tập 2

6612 lượt xem

Tập 3

4469 lượt xem

Tập 4

3817 lượt xem

Tập 5

3468 lượt xem

Tập 6

2977 lượt xem

Tập 7

3227 lượt xem

Tập 8

3094 lượt xem

Tập 9

3039 lượt xem

Tập 10

3107 lượt xem

Tập 11

2924 lượt xem

Tập 12

2652 lượt xem

Tập 13

2207 lượt xem

Tập 14

2760 lượt xem

Tập 15

2514 lượt xem

Tập 16

2917 lượt xem

Tập 17

2534 lượt xem

Tập 18

3567 lượt xem

Tập 19

2870 lượt xem

Tập 20

2458 lượt xem

Tập 21

2966 lượt xem

Tập 22

2497 lượt xem

Tập 23

2702 lượt xem

Tập 24

2443 lượt xem

Tập 25

2402 lượt xem

Tập 26

2039 lượt xem

Tập 27

2778 lượt xem

Tập 28

2535 lượt xem

Tập 29

2484 lượt xem

Tập 30

2663 lượt xem

Tập 31

2201 lượt xem

Tập 32

2531 lượt xem

Tập 33

2499 lượt xem

Tập 34

2320 lượt xem

Tập 35

2106 lượt xem

Tập 36

1968 lượt xem

Tập 37

1948 lượt xem

Tập 38

1793 lượt xem

Tập 39

2103 lượt xem

Tập 40

2171 lượt xem

Tập 41

2809 lượt xem

Tập 42

6228 lượt xem

Tình Cũ - My Best Ex Boyfriend - Tập 24

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lý Đường và Phương Tứ từng có mối tình đẹp nhưng đã chia tay. Nhiều năm sau, Phương Tứ là 1 ngôi sao... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 2443

Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Ngôn Thừa Húc, Giang Sơ Ảnh, Mễ Lộ, Ngô Trác Hi