Chọn tập 35/42

Tập 1

38882 lượt xem

Tập 2

4663 lượt xem

Tập 3

3078 lượt xem

Tập 4

2703 lượt xem

Tập 5

2423 lượt xem

Tập 6

1998 lượt xem

Tập 7

2321 lượt xem

Tập 8

2238 lượt xem

Tập 9

2208 lượt xem

Tập 10

2271 lượt xem

Tập 11

2108 lượt xem

Tập 12

1924 lượt xem

Tập 13

1530 lượt xem

Tập 14

2063 lượt xem

Tập 15

1833 lượt xem

Tập 16

2255 lượt xem

Tập 17

1857 lượt xem

Tập 18

2794 lượt xem

Tập 19

2131 lượt xem

Tập 20

1688 lượt xem

Tập 21

2204 lượt xem

Tập 22

1737 lượt xem

Tập 23

2006 lượt xem

Tập 24

1775 lượt xem

Tập 25

1692 lượt xem

Tập 26

1382 lượt xem

Tập 27

2115 lượt xem

Tập 28

1782 lượt xem

Tập 29

1864 lượt xem

Tập 30

1963 lượt xem

Tập 31

1585 lượt xem

Tập 32

1847 lượt xem

Tập 33

1711 lượt xem

Tập 34

1683 lượt xem

Tập 35

1503 lượt xem

Tập 36

1402 lượt xem

Tập 37

1388 lượt xem

Tập 38

1268 lượt xem

Tập 39

1488 lượt xem

Tập 40

1466 lượt xem

Tập 41

2006 lượt xem

Tập 42

4466 lượt xem

Tình Cũ - My Best Ex Boyfriend - Tập 35

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lý Đường và Phương Tứ từng có mối tình đẹp nhưng đã chia tay. Nhiều năm sau, Phương Tứ là 1 ngôi sao... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 2026

Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Ngôn Thừa Húc, Giang Sơ Ảnh, Mễ Lộ, Ngô Trác Hi