Chọn tập 9/42

Tập 1

53277 lượt xem

Tập 2

6501 lượt xem

Tập 3

4367 lượt xem

Tập 4

3737 lượt xem

Tập 5

3398 lượt xem

Tập 6

2920 lượt xem

Tập 7

3166 lượt xem

Tập 8

3030 lượt xem

Tập 9

2928 lượt xem

Tập 10

3058 lượt xem

Tập 11

2865 lượt xem

Tập 12

2613 lượt xem

Tập 13

2157 lượt xem

Tập 14

2713 lượt xem

Tập 15

2469 lượt xem

Tập 16

2849 lượt xem

Tập 17

2483 lượt xem

Tập 18

3520 lượt xem

Tập 19

2825 lượt xem

Tập 20

2409 lượt xem

Tập 21

2913 lượt xem

Tập 22

2405 lượt xem

Tập 23

2650 lượt xem

Tập 24

2401 lượt xem

Tập 25

2366 lượt xem

Tập 26

2006 lượt xem

Tập 27

2743 lượt xem

Tập 28

2452 lượt xem

Tập 29

2443 lượt xem

Tập 30

2617 lượt xem

Tập 31

2155 lượt xem

Tập 32

2489 lượt xem

Tập 33

2453 lượt xem

Tập 34

2285 lượt xem

Tập 35

2074 lượt xem

Tập 36

1935 lượt xem

Tập 37

1916 lượt xem

Tập 38

1751 lượt xem

Tập 39

2068 lượt xem

Tập 40

2120 lượt xem

Tập 41

2743 lượt xem

Tập 42

6091 lượt xem

Tình Cũ - My Best Ex Boyfriend - Tập 9

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lý Đường và Phương Tứ từng có mối tình đẹp nhưng đã chia tay. Nhiều năm sau, Phương Tứ là 1 ngôi sao... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 2928

Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Ngôn Thừa Húc, Giang Sơ Ảnh, Mễ Lộ, Ngô Trác Hi