Tinh Võ Anh Hùng 2 (Huyền Thoại Trần Chân) - Legend Of The Fist: The Return Of Chen Zhen

Chia sẻ 6.3/10

Tóm tắt:

7 năm sau cái chết của sư phụ Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân đã trở về Thượng Hải trong diện mạo hoàn t... Mở rộng

Thông tin: