Tình Yêu Hay Tiền Tỷ - App War

Chia sẻ 6.5/10

Tóm tắt:

Bom và June, hai nhà sáng lập của hai công ty startup về app điện thoại vô tình gặp nhau trên con đư... Mở rộng