Tình Yêu Tìm Lại - Silver Linings Playbook

Chia sẻ 7.7/10

Tóm tắt:

Hai nhân vật chính Pat và Tiffany là hai người cô đơn, đều trải qua quãng thời gian khủng hoảng trầm... Mở rộng