Tội Ác Ngủ Say - Before I Go To Sleep

Chia sẻ 6.5/10

Tóm tắt:

Câu chuyện bắt đầu khi Ben và bác sĩ Nash đều tìm cách giúp đỡ vợ Ben lấy lại ký ức nhưng thực chất ... Mở rộng

Thông tin: