Tội Phạm Hoàn Lương - Johnny 100 Pesos: 20 Years And A Day

Chia sẻ 7.7/10

Trailer

X

Tóm tắt:

Nổi lên từ hai mươi năm bị giam cầm trong tù, Johnny phải đối mặt với một xã hội nhẫn tâm. Nhưng tất... Mở rộng