Chọn tập 1/14

Tập 1

39884 lượt xem

Tập 2

10808 lượt xem

Tập 3

9643 lượt xem

Tập 4

294765 lượt xem

Tập 5

8113 lượt xem

Tập 6

7693 lượt xem

Tập 7

5836 lượt xem

Tập 8

5816 lượt xem

Tập 9

4256 lượt xem

Tập 10

4295 lượt xem

Tập 11

5538 lượt xem

Tập 12

4023 lượt xem

Tập 13

4378 lượt xem

Tập 14

5723 lượt xem

Trai Bao: Khi Chồng Vắng Nhà - Gigolo: While Her Husband Was Away - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về góc khuất của nghề trai bao. Mỗi nhân vật trong phim với những số phận khác nhau đẩy ... Mở rộng

Thông tin: