Chọn tập 1/14

Tập 1

1493 lượt xem

Tập 2

38 lượt xem

Tập 3

27 lượt xem

Tập 4

38 lượt xem

Tập 5

19 lượt xem

Tập 6

18 lượt xem

Tập 7

11 lượt xem

Tập 8

15 lượt xem

Tập 9

8 lượt xem

Tập 10

6 lượt xem

Tập 11

9 lượt xem

Tập 12

9 lượt xem

Tập 13

11 lượt xem

Tập 14

11 lượt xem

Trai Bao: Khi Chồng Vắng Nhà - Gigolo: While Her Husband Was Away - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về góc khuất của nghề trai bao. Mỗi nhân vật trong phim với những số phận khác nhau đẩy ... Mở rộng

Thông tin: