Trí Thủy Uy Hổ Sơn - The Taking of Tiger Moutain

Chia sẻ 6.4/10

Tóm tắt:

Mùa đông năm 1947, phân đội 203 thuộc liên quân Dân chủ Đông Bắc dưới sự chỉ huy của thủ trưởng Thiế... Mở rộng