Trốn Thoát - Get Out

Chia sẻ 7.7/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Chris - chàng thanh niên da màu đa tài đến thăm gia đình người bạn gái da trắng của anh trong dịp cu... Mở rộng