Trực Giác Người Chết - Fatal Intuition

Chia sẻ 5.9/10

Tóm tắt:

Jang Woo và Eun Ji là hai trẻ mồ côi sống dựa vào nhau. Nhưng một ngày nọ, Eun Ji đột nhiên biến mất... Mở rộng

Thông tin: