Trước Quỷ Môn Quan - The Outrage

Chia sẻ 6.5/10

Tóm tắt:

Phim lấy bối cảnh thời đại Lanna, bắt đầu bằng vụ giết người bí ẩn xảy ra trong rừng già. Mọi việc c... Mở rộng

Thông tin: