Trường Học Đẫm Máu - Bloody Homecoming

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một nhóm sinh viên phải chuẩn bị cho lễ hội của trường. Tại đây vào 3 năm trước đã có một sinh viên ... Mở rộng

Thông tin: