Chọn tập 1/52

Tập 1

42092 lượt xem

Tập 2

3894 lượt xem

Tập 3

535 lượt xem

Tập 4

686 lượt xem

Tập 5

210 lượt xem

Tập 6

169 lượt xem

Tập 7

155 lượt xem

Tập 8

156 lượt xem

Tập 9

150 lượt xem

Tập 10

155 lượt xem

Tập 11

151 lượt xem

Tập 12

136 lượt xem

Tập 13

161 lượt xem

Tập 14

158 lượt xem

Tập 15

131 lượt xem

Tập 16

136 lượt xem

Tập 17

99 lượt xem

Tập 18

93 lượt xem

Tập 19

90 lượt xem

Tập 20

100 lượt xem

Tập 21

93 lượt xem

Tập 22

99 lượt xem

Tập 23

86 lượt xem

Tập 24

93 lượt xem

Tập 25

105 lượt xem

Tập 26

97 lượt xem

Tập 27

89 lượt xem

Tập 28

92 lượt xem

Tập 29

92 lượt xem

Tập 30

103 lượt xem

Tập 31

84 lượt xem

Tập 32

78 lượt xem

Tập 33

106 lượt xem

Tập 34

94 lượt xem

Tập 35

95 lượt xem

Tập 36

89 lượt xem

Tập 37

85 lượt xem

Tập 38

90 lượt xem

Tập 39

79 lượt xem

Tập 40

99 lượt xem

Tập 41

83 lượt xem

Tập 42

79 lượt xem

Tập 43

94 lượt xem

Tập 44

107 lượt xem

Tập 45

103 lượt xem

Tập 46

89 lượt xem

Tập 47

85 lượt xem

Tập 48

115 lượt xem

Tập 49

125 lượt xem

Tập 50

117 lượt xem

Tập 51

126 lượt xem

Tập 52

371 lượt xem

Trường Săn - Game Of Hunting - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim kể về quá trình gây dựng sự nghiệp của chàng trai Trịnh Thu Đông (Hồ Ca). Vốn xuất thân bình th... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 50704

Đạo diễn: Khương Vĩ

Thể loại: Phim Bộ

Năm: 2017

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Tôn Hồng Lôi, Hồ Ca, Trần Long, Tiêm Nhận Tư