Chọn tập 1/52

Tập 1

42236 lượt xem

Tập 2

3899 lượt xem

Tập 3

536 lượt xem

Tập 4

689 lượt xem

Tập 5

212 lượt xem

Tập 6

171 lượt xem

Tập 7

155 lượt xem

Tập 8

157 lượt xem

Tập 9

150 lượt xem

Tập 10

157 lượt xem

Tập 11

151 lượt xem

Tập 12

136 lượt xem

Tập 13

161 lượt xem

Tập 14

158 lượt xem

Tập 15

131 lượt xem

Tập 16

136 lượt xem

Tập 17

99 lượt xem

Tập 18

95 lượt xem

Tập 19

90 lượt xem

Tập 20

102 lượt xem

Tập 21

93 lượt xem

Tập 22

99 lượt xem

Tập 23

87 lượt xem

Tập 24

93 lượt xem

Tập 25

106 lượt xem

Tập 26

97 lượt xem

Tập 27

90 lượt xem

Tập 28

92 lượt xem

Tập 29

93 lượt xem

Tập 30

104 lượt xem

Tập 31

84 lượt xem

Tập 32

78 lượt xem

Tập 33

106 lượt xem

Tập 34

96 lượt xem

Tập 35

95 lượt xem

Tập 36

89 lượt xem

Tập 37

86 lượt xem

Tập 38

91 lượt xem

Tập 39

81 lượt xem

Tập 40

101 lượt xem

Tập 41

84 lượt xem

Tập 42

79 lượt xem

Tập 43

94 lượt xem

Tập 44

107 lượt xem

Tập 45

106 lượt xem

Tập 46

90 lượt xem

Tập 47

86 lượt xem

Tập 48

116 lượt xem

Tập 49

126 lượt xem

Tập 50

118 lượt xem

Tập 51

130 lượt xem

Tập 52

381 lượt xem

Trường Săn - Game Of Hunting - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim kể về quá trình gây dựng sự nghiệp của chàng trai Trịnh Thu Đông (Hồ Ca). Vốn xuất thân bình th... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 51235

Đạo diễn: Khương Vĩ

Thể loại: Phim Bộ

Năm: 2017

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Tôn Hồng Lôi, Hồ Ca, Trần Long, Tiêm Nhận Tư