Chọn tập 1/40

Tập 1

37101 lượt xem

Tập 2

6787 lượt xem

Tập 3

4305 lượt xem

Tập 4

3519 lượt xem

Tập 5

3360 lượt xem

Tập 6

3069 lượt xem

Tập 7

3113 lượt xem

Tập 8

3160 lượt xem

Tập 9

2563 lượt xem

Tập 10

2426 lượt xem

Tập 11

2110 lượt xem

Tập 12

2282 lượt xem

Tập 13

2598 lượt xem

Tập 14

2442 lượt xem

Tập 15

2012 lượt xem

Tập 16

1969 lượt xem

Tập 17

1975 lượt xem

Tập 18

1825 lượt xem

Tập 19

1958 lượt xem

Tập 20

2011 lượt xem

Tập 21

1765 lượt xem

Tập 22

1625 lượt xem

Tập 23

1571 lượt xem

Tập 24

1725 lượt xem

Tập 25

1583 lượt xem

Tập 26

1941 lượt xem

Tập 27

1795 lượt xem

Tập 28

1474 lượt xem

Tập 29

1397 lượt xem

Tập 30

1559 lượt xem

Tập 31

1450 lượt xem

Tập 32

1634 lượt xem

Tập 33

2192 lượt xem

Tập 34

2574 lượt xem

Tập 35

2252 lượt xem

Tập 36

2196 lượt xem

Tập 37

2668 lượt xem

Tập 38

2677 lượt xem

Tập 39

2722 lượt xem

Tập 40

5366 lượt xem

Truyền Thuyết Hồ Ly - Legend Of Nine Tails Fox - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Dựa trên nguyên tác “Liêu trai chí dị” của Bồ Tùng Linh, “Truyền thuyết hồ ly” gồm 6 câu chuyện khác... Mở rộng