Chọn tập 1/40

Tập 1

33595 lượt xem

Tập 2

6323 lượt xem

Tập 3

4013 lượt xem

Tập 4

3285 lượt xem

Tập 5

3157 lượt xem

Tập 6

2865 lượt xem

Tập 7

2892 lượt xem

Tập 8

2934 lượt xem

Tập 9

2389 lượt xem

Tập 10

2256 lượt xem

Tập 11

1956 lượt xem

Tập 12

2140 lượt xem

Tập 13

2408 lượt xem

Tập 14

2240 lượt xem

Tập 15

1857 lượt xem

Tập 16

1828 lượt xem

Tập 17

1822 lượt xem

Tập 18

1676 lượt xem

Tập 19

1811 lượt xem

Tập 20

1851 lượt xem

Tập 21

1640 lượt xem

Tập 22

1513 lượt xem

Tập 23

1451 lượt xem

Tập 24

1596 lượt xem

Tập 25

1457 lượt xem

Tập 26

1821 lượt xem

Tập 27

1682 lượt xem

Tập 28

1357 lượt xem

Tập 29

1295 lượt xem

Tập 30

1441 lượt xem

Tập 31

1341 lượt xem

Tập 32

1531 lượt xem

Tập 33

1852 lượt xem

Tập 34

2411 lượt xem

Tập 35

2116 lượt xem

Tập 36

2044 lượt xem

Tập 37

2183 lượt xem

Tập 38

2097 lượt xem

Tập 39

2518 lượt xem

Tập 40

5043 lượt xem

Truyền Thuyết Hồ Ly - Legend Of Nine Tails Fox - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Dựa trên nguyên tác “Liêu trai chí dị” của Bồ Tùng Linh, “Truyền thuyết hồ ly” gồm 6 câu chuyện khác... Mở rộng