Tử Chiến Ma Cà Rồng - Daybreakers

Chia sẻ 6.5/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Vào năm 2019, khi một bệnh dịch lạ đã biến hầu hết con người trên thế giới trở thành ma cà rồng. Đối... Mở rộng