Tử Chiến Trường Thành - The Great Wall

Chia sẻ 6.0/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Lấy bối cảnh thời kỳ Bắc Tống, chuyện phim xoay quanh câu chuyện của William Garin – thành viên tron... Mở rộng

Thông tin: