Tuổi 18 Nổi Loạn - 18+ Grean Fiction

Chia sẻ 7.1/10

Tóm tắt:

Câu chuyện kể về một nhóm học sinh có niềm đam mê làm phim, nhưng vì cùng đem lòng yêu thích một bạn... Mở rộng