Tuổi Nổi Loạn - Lady Bird

Chia sẻ 7.4/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Lady Bird có bối cảnh vào năm 2002 tại Sacramento, kể về cô nàng tên là Christine McPherson thích tự... Mở rộng