Chọn tập 1/2

Tập 1

17769 lượt xem

Tập 2

2750 lượt xem

Tuổi Thơ Dữ Dội - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Phim có tên là tuổi thơ nhưng lại dành cho cả n... Mở rộng

Thông tin: