Tuổi Trẻ Sục Sôi - Hot Young Bloods

Chia sẻ 6.7/10

Tóm tắt:

Lấy bối cảnh tại một vùng nông thôn Hàn Quốc năm 1980, Young Sook là kẻ đứng đầu đáng sợ của một băn... Mở rộng