Chọn tập 1/56

Tập 1

1377101 lượt xem

Tập 2

71466 lượt xem

Tập 3

41160 lượt xem

Tập 4

28338 lượt xem

Tập 5

34108 lượt xem

Tập 6

29663 lượt xem

Tập 7

20611 lượt xem

Tập 8

18096 lượt xem

Tập 9

18981 lượt xem

Tập 10

19974 lượt xem

Tập 11

20866 lượt xem

Tập 12

16449 lượt xem

Tập 13

16254 lượt xem

Tập 14

13641 lượt xem

Tập 15

12489 lượt xem

Tập 16

12312 lượt xem

Tập 17

11993 lượt xem

Tập 18

13352 lượt xem

Tập 19

13204 lượt xem

Tập 20

13695 lượt xem

Tập 21

10971 lượt xem

Tập 22

10935 lượt xem

Tập 23

11826 lượt xem

Tập 24

15689 lượt xem

Tập 25

10161 lượt xem

Tập 26

9653 lượt xem

Tập 27

9724 lượt xem

Tập 28

11588 lượt xem

Tập 29

10688 lượt xem

Tập 30

11084 lượt xem

Tập 31

9736 lượt xem

Tập 32

10429 lượt xem

Tập 33

17866 lượt xem

Tập 34

32684 lượt xem

Tập 35

11675 lượt xem

Tập 36

50525 lượt xem

Tập 37

12591 lượt xem

Tập 38

61675 lượt xem

Tập 39

14586 lượt xem

Tập 40

100830 lượt xem

Tập 41

13785 lượt xem

Tập 42

85077 lượt xem

Tập 43

16768 lượt xem

Tập 44

17722 lượt xem

Tập 45

12054 lượt xem

Tập 46

60840 lượt xem

Tập 47

11950 lượt xem

Tập 48

100762 lượt xem

Tập 49

11205 lượt xem

Tập 50

18497 lượt xem

Tập 51

13007 lượt xem

Tập 52

133743 lượt xem

Tập 53

13511 lượt xem

Tập 54

17949 lượt xem

Tập 55

18653 lượt xem

Tập 56

50833 lượt xem

Túy Linh Lung - Lost Love In Times - Tập 1

Chia sẻ 6.9/10

Tóm tắt:

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Tứ Dạ. Nàng là người tiếp quản Minh Y ... Mở rộng