Chọn tập 1/56

Tập 1

1363597 lượt xem

Tập 2

70063 lượt xem

Tập 3

40207 lượt xem

Tập 4

27675 lượt xem

Tập 5

33467 lượt xem

Tập 6

29074 lượt xem

Tập 7

20113 lượt xem

Tập 8

17585 lượt xem

Tập 9

18509 lượt xem

Tập 10

19444 lượt xem

Tập 11

20372 lượt xem

Tập 12

16024 lượt xem

Tập 13

15817 lượt xem

Tập 14

13222 lượt xem

Tập 15

12030 lượt xem

Tập 16

11948 lượt xem

Tập 17

11616 lượt xem

Tập 18

12957 lượt xem

Tập 19

12848 lượt xem

Tập 20

13361 lượt xem

Tập 21

10653 lượt xem

Tập 22

10640 lượt xem

Tập 23

11482 lượt xem

Tập 24

15349 lượt xem

Tập 25

9839 lượt xem

Tập 26

9407 lượt xem

Tập 27

9439 lượt xem

Tập 28

11277 lượt xem

Tập 29

10380 lượt xem

Tập 30

10748 lượt xem

Tập 31

9473 lượt xem

Tập 32

10148 lượt xem

Tập 33

17546 lượt xem

Tập 34

32387 lượt xem

Tập 35

11419 lượt xem

Tập 36

50255 lượt xem

Tập 37

12331 lượt xem

Tập 38

61417 lượt xem

Tập 39

14316 lượt xem

Tập 40

100539 lượt xem

Tập 41

13533 lượt xem

Tập 42

84829 lượt xem

Tập 43

16522 lượt xem

Tập 44

17481 lượt xem

Tập 45

11795 lượt xem

Tập 46

60562 lượt xem

Tập 47

11716 lượt xem

Tập 48

100527 lượt xem

Tập 49

10983 lượt xem

Tập 50

18235 lượt xem

Tập 51

12774 lượt xem

Tập 52

133502 lượt xem

Tập 53

13275 lượt xem

Tập 54

17624 lượt xem

Tập 55

18263 lượt xem

Tập 56

49878 lượt xem

Túy Linh Lung - Lost Love In Times - Tập 1

Chia sẻ 6.9/10

Tóm tắt:

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Tứ Dạ. Nàng là người tiếp quản Minh Y ... Mở rộng