Và Em Sẽ Đến - Be With You

Chia sẻ 7.6/10

Tóm tắt:

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Nhật Bản. Soo-ah trước khi ra đi đã trăn trối với chồng cô... Mở rộng