Vị Khách Bị Chối Từ - Unwanted Guest

Chia sẻ 5.3/10

Tóm tắt:

Cơn ác mộng về những chuỗi ngày kinh hoàng của Christine bắt đầu khi cô mời Amy cùng về nhà trong kỳ... Mở rộng

Thông tin: