Võ Đài Hận Thù - Tapped Out

Chia sẻ 5.4/10

Tóm tắt:

Bị gửi đến làm dịch vụ cộng đồng tại một trường Karate đang xuống cấp, một thanh niên bất mãn đã tha... Mở rộng

Thông tin: