Vũ Điệu Chim Cánh Cụt - Happy Feet

Chia sẻ 6.5/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bộ phim hoạt hình của đạo diễn George Miller nói về một chú chim cánh cụt tên là Mumble không biết h... Mở rộng

Thông tin: