Vua Khổng Lồ - Yak

Chia sẻ 5.8/10

Tóm tắt:

Zork và Pinky, những kẻ thù thầm kín, bỗng một ngày thức dậy với nhau mà không có trí nhớ. Họ cùng ... Mở rộng

Thông tin: