Vua Lừa Bịp ở Vegas - The Conmen In Vegas

Chia sẻ 5.5/10

Tóm tắt:

Bộ ba vua cờ bạc là Vương, Long và Smarty sau khi lừa được một số tiền lớn của sòng bạc ngầm của Man... Mở rộng

Thông tin: