Vương Quốc Thiên Đường - Kingdom Of Heaven

Chia sẻ 7.2/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một chàng trai trở thành cư dân trong một vùng đất xa lạ, phải phục vụ cho một tên vua bị đày ải, rồ... Mở rộng

Thông tin: