Xạ Thủ - Triple Tap

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nhà vô địch bắn súng Quan Hữu Bác tình cờ gặp cướp, anh bắn chết 4 tên cướp, nhưng 1 tên cướp trốn t... Mở rộng